Tabulka extrémních situací
Podmínky Oheň Vzduch Voda Země
Pobyt ve studené pustině - -
Pobyt pod lavinou - -
Pobyt na studeném pobreží nebo v tundře -
Pobyt v savaně v období sucha nebo v horké poušti + -
Pobyt v savaně v období dešťů + +
Pobyt v deštném pralese nebo ve skleníku, letní dusno + +
Dušení, škrcení, pobyt ve vysokých horách -
Hlad -
Žízeň -
Topení se - +
Bouřka + +
Písečná bouře + +
Blesk +
Chorobný sangvinik + +
Chorobný cholerik + -
Chorobný melancholik - -
Chorobný flegmatik - +
Náladovost (labilita) -
Tvrdohlavost, neústupnost (stabilita) +
Mánie +
Deprese -
Maniodepresivita -
Schizofrenie + -
Hysterie -
Fobie, paranoia - +
Obezita +
Dehydratace, krvácení -
Plísňová onemocnění (na nohou, ...) +
Tělesná slabost -
Astma -
Pakostnice + -
Kožní nemoci vnější (kopřivka, ekzémy) + -
Kožní nemoci vnitřní (neštovice, spalničky) + -
Zlatá žíla - +
Vzteklina - +
Dýchací nemoci + -
Zánětlivé onemocnění +
Tetanus - +
Cholera, mor, břišní tyfus, ... + - -
Záškrt + -
Žlutá zimnice + -
Opilost, otrava alkoholem - +
Zlomeniny -
Omrzliny -
Popáleniny +
Poleptání + -
Malomocenství - -
Průjem, zvracení, průjmové nemoci (malárie, úplavice) - -
Otrava krve -
Tabulka určení počtu
méně nezjistil jsi počet
15 určil jsi přibližný počet
Tabulka určení podrobných informací
méně nezjistil jsi stáří
14 určil jsi stáří s přesností na den
17 určil jsi stáří s přesností na půlhodinu
Tabulka oprav k obstarání vody a jídla
Prostředí Voda Jídlo
Les +2 +2
Poušť -2 0
Studená pustina +4 0
Mokřina +2 +2
Step +1 +4
Tabulka určení počtu
méně nezjistil jsi počet
15 určil jsi přibližný počet
18 určil jsi přesný počet
Tabulka určení podrobných informací
méně nezjistil jsi stáří
14 určil jsi stáří s přesností na den
17 určil jsi stáří s přesností na půlhodinu
19 určil jsi druh a rychlost pohybu
20 určil jsi podrobnosti
Tabulka postihů za viditelnost
Den 0
Noc -6
Bezměsíčná noc -10
Podzemí -12
Tabulka oprav pro určení polohy
Prostředí Oprava
Hraničářova domovská krajina +8
Hraničáři známá oblast +4
Hraničáři méně známá oblast 0
Hraničář o dané oblasti slyšel nebo ji viděl na mapě -4
Hraničáři zcela neznámá oblast -8
Tabulka oprav pro stopování
Terén Oprava
Měkký terén (měkká lesní půda, bahnitý terén, sníh) 0
Běžný terén (běžná lesní cesta, louka) -3
Tvrdý terén (kamenitá cesta, hory, hliněná podlaha, písek) -6
Velmi tvrdý terén (dlážděná cesta, kamenná podlaha) -9
Nepoužitelný terén (řeka, potok) -20
Tabulka nalezení stopy
Hod Výsledek
méně nic jsi nenašel
10 našel jsi stopy
11 umíš jednotlivé stopy rozeznat (pokud se jich na jednom místě kříží více)
12 umíš určit jejich směr a dále je sledovat
Tabulka schopností totemů
Hod Výsledek
Pes +1 + PX Sms, +2 + PX Důstojnost
Ochranářský pud: Bojuješ-li jako příslušník psího totemu proti bezpráví, přičítáš si každé kolo +2 k BČ.
Vlk +1 + PX Rch, +2 + PX Nebezpečnost
Sehranost: Pokud máš alespoň dva vlčí společníky, obdržíš ty i tví společníci při boji za každého vlka +1 k BČ.
Sokol +1 + PX Sms, +2 + PX Krása
Střemhlavý útok: Jakmile začne souboj, obdržíš jako příslušník sokolího totemu první kolo bonus +6 k BČ.
Medvěd +1 + PX Vdr, +2 + PX Nebezpečnost
Medvědí síla: Při výpočtu ZZ (základu zranění) se počítá, jako bys měl Sílu o 2 větší.